Mengkanunkan Agama: Islam, Hak-Hak Liberal dan Kenegaraan Malaysia - Tamir Moustafa

Mengkanunkan Agama: Islam, Hak-Hak Liberal dan Kenegaraan Malaysia - Tamir Moustafa

Regular price RM30.00 MYR Sale

Terjemahan oleh Hazman Baharom
Kebanyakan negara majoriti Muslim memiliki sistem perundangan yang meliputi peruntukan Islam dan hak-hak liberal. Meskipun kedua-dua elemen tersebut tidak semestinya bercanggahan, komitmen terhadap kedua-duanya menjadi asas, dari segi undang-undang serta simbolik, untuk para aktivis mengajukan visi masing-masing tentang negara dan masyarakat. Dengan menggunakan Malaysia sebagai kajian kes, buku Mengkanunkan Agama ini meneliti bagaimana susun atur perundangan sedemikian telah mencetuskan litigasi-litigasi dan membantu pembinaan konstruk “binari hak-lawan-ibadat” di ruang undang-undang, politik, serta imaginasi popular massa. Dengan merujuk kepada sumber-sumber primer yang ekstensif dan menjejak kembali kes-kes kontroversial dari kamar mahkamah undang-undang sehinggalah ke mahkamah pendapat awam, kajian ini berusaha untuk menteorikan proses “pemahkamahan agama” dan kesan-kesan terbitan daripada tindakan mahkamah ke atas kesedaran perundangan serta keagamaan popular masyarakat. Buku ini mendokumentasikan bagaimana institusi perundangan menggalakkan pertembungan ideologi, yang seterusnya mentakrifkan negara ini berserta politiknya. Dengan meninjau hubung kait antara pluralisme undang-undang, gerakan sosial, sekularisme, dan Islamisme politik, buku Mengkanunkan Agama membuka ufuk perbincangan baru tentang kesalinghubungan antara undang-undang, agama, politik dan masyarakat.

——

SIRD. 2020. 299 pages. Paperback.