Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak - Syed Naquib

Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak - Syed Naquib

Regular price RM38.00 MYR Sale

 Monograf ini adalah hasil daripada satu syarahan yang dibentangkan di International Islamic Conference di London pada 1976, monograf ini mengungkap ma'na agama dalam Islam berbeza dengan apa yang difahami oleh kepustakaan lain tentang agama.  Pengarang menjelaskan bahawa faham yang terkandung dalam istilah Dasar dīn tidak sama dengan kata istilah 'agama' atau 'religion' seperti yang difahami dalam tradisi keagamaan Barat. Menerusi pencerakinan medan makna istilah, pengarang menonjolkan kata kunci dīn sebagai tema pengikatyang menghubungkan ia dengan kata kunci yang lain dalam pandangan alam Islam seperti Insan, ruh, kebebasan, adil, kebahagiaan, perubahan, kemajuan, dan pembangunan. PDengan gaya bahasa Melayu pengarang yang unik dan asli, karya ini sentiasa bermanfaat dalam pelbagai bidang kajian dan sesuai diteliti oleh Muslim dan juga pembaca bukan beragama Islam.

 

Taadib International. 2019. 100 pages